Impresszum

Coffee Lovers Kft.

 

székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14. I/4.

cégjegyzékszám: 06-09-023298

adószám: 25856279-2-06

e-mail: info@coffeelovers.hu

tel.: +36 70 381 1178

Pénzforgalmi jelzőszám: MKB Bank Zrt. – 10300002-10676188-49020019

Tárhelyszolgáltató:

BlazeArts Kft., mely a FORPSI kereskedelmi védjegye alatt működik

(székhelye: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 ,

cégjegyzékszáma: 03-09-109150, adószáma: 12539833-2-03).

A CoffeeLovers Kft-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII.törvény (Infotv.) 68.par. (6) bekezdése alapján a NAIH- 146497/2018. számon nyilvántatásba vette, marketing – www.kave.hu, www.coffeeguest.com, www.kavezom.hu –  .”direkt marketing célú adatkezelés.” megnevezésű adatkezelésre.

Coffeelovers Kft. adatvédelmi auditját és a GDPR megfelelését Dr. Bölcskei Krisztián végezte.